Obchodní podmínky


Podmínky objednávání sportovních areálů
Provozovatel:

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
Svojsíkova 833, 737 01  Český Těšín
IČ: 75107040  DIČ: CZ75107040

Rezervace sportovišť
Zákazníci mají možnost rezervovat si vybrané sportoviště telefonicky, osobně u správců jednotlivých areálů nebo prostřednictvím online rezervačního systému na www.suzct.cz. Na webových stránkách je možné objednávat jednotlivá sportoviště nebo se pouze podívat na jejich obsazenost. Přehled rezervací je pro informaci veřejnosti k dispozici také u správců areálů. Rezervace je platná až ve chvíli, kdy je uveřejněna na internetu.

Rezervační systém má tyto priority:

 • pravidelně se opakující činnost sportovních oddílů z Č. Těšína,
 • hodiny rezervované školským zařízením města Č. Těšín,
 • hodiny rezervované pro veřejnost.

Registrace do rezervačního systému

 • Před vstupem do online rezervačního systému je zapotřebí se zaregistrovat. Pro novou registraci je nutno uvést Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, telefon a e-mail, dále heslo, které bude sloužit k přihlášení do systému. Na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení o registraci a také zprávy o provedených či zrušených rezervacích. Přehled vašich objednaných termínů se zobrazí v sekci „můj profil“, kde je možné rezervace také rušit.
 • Vaše osobní údaje v tomto rozsahu jsou nezbytné k plnění smlouvy dle občanského zákoníku (k vaší rezervaci). Tyto údaje jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům SÚZ p.o., slouží k tomu, aby mohl být zákazník včas informován o akcích, technických problémech či nepředvídatelných událostech, které by měly vliv na rezervaci daného sportoviště a nebudou poskytovány třetím osobám. V okamžiku odeslání a potvrzení rezervace dochází k uzavření smlouvy.

Podmínky rezervací sportovišť

 • Online rezervace sportovišť je možná nejpozději 24 hod. před zahájením požadovaného termínu rezervace a maximálně 30 dní předem. Rezervaci na daný den (následujících 24 hodin) lze provést pouze telefonicky nebo osobně u správců sportovišť.
 • Tělocvičnu ve sportovní hale i na zimním stadionu lze rezervovat pouze telefonicky nebo osobně.
 • Online rezervační systém na zimní sezonu pro ledovou plochu a tenisovou halu bude pro všechny zákazníky otevřen každoročně od 1. 9.
 • Sportoviště si může pronajmout občan starší 18-ti let, který je zodpovědný za dodržování tohoto řádu a za řádnou úhradu provedené rezervace.
 • V objednávce zákazník uvede své jméno, druh sportu, jenž chce provozovat a dobu, kdy chce sportovat.
 • Uživatel sportoviště je povinen dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení rezervovaných hodin a provozovat dohodnutý druh sportu.
 • Do doby pronájmu se započítává příprava (natažení sítí, umístění branek, mantinelů, sloupků atd.) a úklid sportoviště, sportovního náčiní či pomůcek.

Dlouhodobé rezervace

 • Pravidelné rezervace jsou plánovány vždy na dobu dle sezóny jednotlivých sportů včetně prázdnin a svátků mimo dny, kdy je areál pro veřejnost uzavřen. V rámci objednávky dlouhodobé rezervace má zákazník možnost vyjmout konkrétní termíny, o kterých předem ví, že se nebude moci rezervovaného termínu zúčastnit.
 • Pro sjednání stálého termínu na celou sezonu kontaktujte vedoucího správců.
 • Prodloužení stálého termínu na následující sezonu není automatické. V případě zájmu je zákazník povinen učinit předběžnou rezervaci na následující sezónu.

Zrušení rezervace

 • Rezervaci lze bez poplatku zrušit nejpozději 24 hod před jejím začátkem. Pokud zákazník zruší rezervaci méně než 24 hod před jejím započetím, bude mu účtován storno poplatek v plné výši ceny rezervovaného termínu, a to bez nároku na náhradu objednaného termínu. 
 • V kratším čase než 24 hod před začátkem rezervace nelze danou rezervaci zrušit online. Tuto rezervaci lze zrušit pouze telefonicky u správce daného areálu a zároveň dohodnout termín úhrady storno poplatku.
 • Pokud se zákazník na předem rezervovaný termín nedostaví, má provozovatel právo účtovat storno poplatek. Storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaného termínu bude účtován při další návštěvě sportovišť SÚZ.
 • Včas neuhrazené pronájmy či storno poplatky mohou být důvodem k odmítnutí či zrušení dalších rezervací.
 • Při nevyužití předplacené rezervace celosezónních zákazníků nevzniká právo na náhradu v jiném termínu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů zrušit rezervaci stálých zákazníků, v takovém případě zrušení rezervace oznámí nejpozději 24 hod. předem a nabídne adekvátní náhradu či vrácení platby za daný termín. 

Platby za využití sportovišť

 • Nájemné za využívání sportovišť se řídí schváleným ceníkem, který je k dispozici na webových stránkách www.suzct.cz a na recepci/pokladně sportovišť. 
 • Zákazníci platí cenu za pronájem sportoviště a další služby před zahájením rezervace v hotovosti nebo kartou na pokladně areálu.
 • V případě, že sportoviště není na další hodinu obsazeno a zákazník si pobyt na sportovišti prodlouží, bude mu účtována každá další započatá půlhodina nebo každých započatých 15 min. na ledové ploše.
 • Stálé termíny celosezónních zákazníků tenisové haly a ledové plochy je nutné uhradit vždy v prvním týdnu v každém měsíci v plné výši počtu rezervovaných hodin v daném měsíci. Nebudou-li stálé rezervace celosezónních zákazníků uhrazeny v prvním týdnu v každém měsíci, budou zbývající termíny v daném měsíci zrušeny.
 • Uživatelům, kteří využívají sportoviště na základě nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem, je nájemné fakturováno měsíčně. 

Provoz sportovišť

 • Provozní doba sportovišť je uvedena na webových stránkách www.suzct.cz a na recepci/pokladně v jednotlivých areálech. 
 • Provoz sportovišť se řídí plánem využití. Recepce/pokladna je otevřena v případě využití sportovišť veřejností v souladu s rezervačním systémem.
 • Ve výjimečných případech lze po vzájemné dohodě sjednat provozní dobu odlišnou od stanovené. 

Našim cílem je co nejvíce využít jednotlivá sportoviště.

 

Při jakýchkoliv nesrovnalostech v rezervačním systému, prosím, kontaktujte administrátora systému na tel. 731 492 814 nebo na e-mailu: info@suzct.cz

 

Aktualizováno dne 1.6.2020
SÚZ, p.o.