Ochrana oznamovatele / Whistleblowing

Kontakt na příslušnou osobu:
Bc. Vlastimil Veselý, MPA, LL.M.
oznamfosy@gmail.com
DS: z9n4nqb
+420 605 754 793
Lze komunikovat i přes Skype, nebo WhatsApp.
Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
V případě písemných podání je nutné písemnost označit: "OZNÁMENÍ - Pouze k rukám příslušné osoby".