10
říjen
2022
Záměr pronájmu bufetu se zázemím ve správní budově letního koupaliště v Českém Těšíně
Aneta H. 10. 10. 2022

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

                 příspěvková  organizace,   Svojsíkova  833 ,    737 01  Český Těšín

 

 

 

Záměr pronájmu bufetu se zázemím ve správní budově letního koupaliště v Českém Těšíně :

-        Správní budova č.p. 1858, ve správě pronajímatele, parc. č. 3073/2 k.území Český Těšín, zapsané v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem v Karviné na LV č.3585

-        Bufet 1 - 22 m2

-        Bufet 2 - 13 m2

-        Kuchyň - 33 m2

-        Sklad 1 - 7 m2

-        Sklad 2 - 13 m2

-        Ostatní – chodba 6 m2, sociální zařízení – 2 m2

-        Provoz červen – srpen, od letní sezóny 2021

-        Nutno provozovat v době otevření letního koupaliště

-        Nutná platba energií / el.energie + voda / dle skutečného odběru /

-        V příloze nutno doložit kopii živnostenského oprávnění pro uvedenou činnost

-        V příloze nutno předložit nabídku poskytovaného občerstvení

-        Nabídnout cenovou nabídku na sezónu celkem / červen – srpen / s DPH

-        Smlouva bude uzavřená s uchazečem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku

-        Prohlídku výše uvedených prostor je možno dohodnout na tel. 777790461 – Bc. Vladimír Kroček

 

 

 

Nabídky podávejte v uzavřené obálce s označením „BUFET LK“ na adresu :

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, ul. Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín do 31.10.2022

 

V Českém Těšíně dne 7.10.2022

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

Ing. Edvard Huczala – ředitel

 

 

Rubriky

Kalendář akcí