23
říjen
2020
Záměr pronájmu bufetu na koupališti
Alena N. 27. 7. 2020

Zveřejňujeme záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání (bufetu se zázemím) ve správní budově letního koupaliště v Českém Těšíně. Nájemní smlouva bude uzavřena od sezóny 2021 do 2024.

Předmětem nájmu jsou prostory ve správní budově č.p. 1858 ve správě pronajímatele, parc. č. 3073/2 k.území Český Těšín, zapsané v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem v Karviné na LV č.3585:

  • Bufet 1 - 22 m2
  • Bufet 2 - 13 m2
  • Kuchyň - 33 m2
  • Sklad 1 - 7 m2
  • Sklad 2 - 13 m2
  • Ostatní – chodba 6 m2, sociální zařízení – 2 m2

Podmínky nájmu

Občerstvení je nutno provozovat v době otevření letního koupaliště.
Provoz koupaliště: červen – srpen, od letní sezóny 2021.

Nutná platba energií - el.energie + voda (dle skutečného odběru).

Nutno předložit kopii živnostenského oprávnění pro uvedenou činnost.

Nutno předložit nabídku poskytovaného občerstvení

Bližší informace a prohlídku výše uvedených prostor je možno dohodnout na tel. 777 790 461 – Bc. Vladimír Kroček. 

Zašlete cenovou nabídku na sezónu celkem (červen – srpen). Smlouva bude uzavřena s uchazečem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku.

Nabídky podávejte do 23.10.2020 v uzavřené obálce s označením "BUFET LK" na adresu:
Správa účelových zařízení, příspěvková orgranizace
Svojsíkova 833
737 01  Český Těšín 

Rubriky

Kalendář akcí