22
červenec
2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Alena N. 22. 7. 2021

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace, zastoupená Ing. Edvardem Huczalou, ředitelem, vyhlašuje dne 22. 7. 2021 výběrové řízení na pracovní místo:

Manažer podpory a rozvoje sportu

Místo výkonu práce: Český Těšín

Platová třída: 11. (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Termín nástupu: dle dohody

 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské, vyšší odborné, popř. střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou,
 • zkušenosti s vedením pracovního kolektivu,
 • znalost koncepce sportu města Český Těšín,
 • znalost sportovních organizací na místní, krajské i celostátní úrovni,
 • zkušenosti s přípravou a řízením investičních projektů v oblasti sportovních zařízení,
 • zkušenosti s organizací sportovních akcí,
 • základní znalosti v oblasti financování sportu,
 • bezúhonnost.

Ostatní požadavky:

 • organizační a komunikační dovednosti,
 • výborná znalost práce s PC,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost týmové práce, samostatnost, iniciativa,
 • odolnost vůči stresu,
 • časová flexibilita.

Uchazeči na uvedené místo předloží přihlášku (ke stažení zdea další níže uvedené doklady:

 1. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
 2. Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 3. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde).

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele.

 

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem „Výběrové řízení – Manažer podpory a rozvoje sportu – "NEOTEVÍRAT“ do 30. 7. 2021 do 12:00 hod na adresu: Správa účelových zařízení, Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín.

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu, případně prodloužit lhůtu pro podání přihlášek.

 

V Českém Těšíně 22. 7. 2021

Ing. Edvard Huczala
ředitel Správy účelových zařízení, p.o.

Rubriky

Kalendář akcí